'Draagvlak door in- en externe ketenintegratie'

"Eigenlijk spreekt het voor zich", zegt Otto Dooijes, directeur van De Overlaat. "Ik kan namelijk niet overal verstand van hebben. Het lijkt me logisch dat gebruikers van het gebouw meedenken met de inrichting. Daarom zijn we met alle partijen de wensen en eisen gaan inventariseren: de interne ketenintegratie." Van Son onderhoud en schilderwerken begeleidde de externe ketenintegratie. "Wij hebben daar geen kaas van gegeten, terwijl Jan de connecties heeft en de filosofie achter ketenintegratie kent. De offertes van alle toeleveranciers zijn volledig transparant naast elkaar weggelegd. Van Son heeft geen opslag gerekend. Dankzij duidelijke afspraken met alle in- en externe ketenpartners, is de uitvoering probleemloos verlopen."

Combinatie planmatig onderhoud, bouwkundig onderhoud en energetische verbetermaatregelen

Combinatie renovatie met planmatig onderhoud

Steeds vaker worden renovatiewerkzaamheden met planmatig onderhoud gecombineerd. Voor elke afzonderlijke bouwdiscipline werken wij samen met vaste bouwpartners. Deze partners zijn nauwkeurig geselecteerd, omdat we uit eigen ervaring weten dat niet iedere organisatie is voorbestemd om in een keten samen te werken. Vooral de mentaliteit en bedrijfscultuur van een organisatie zijn enorm belangrijk. Een langetermijnvisie is hierbij onmisbaar, evenals het vooropstellen van het projectbelang in plaats van eigenbelang.

Wij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het realiseren van ketensamenwerkingsprojecten, en volop ervaring opgedaan in diverse projecten met verschillende ketens.

Voor het realiseren van energetische verbetermaatregelen op complexen, kwamen we tot een aparte selectie van ketenpartners. Voor het opwaarderen van woningen, bijvoorbeeld tot een Energie-Index (EI) die in een 'label B' valt, kunnen wij de opdrachtgever volledig ontzorgen. Onderdelen die wij uit handen kunnen nemen zijn onder andere opnames, bewonerscommunicatie (van keukentafelgesprekken tot het managen van huishoudelijk energieverbruik na oplevering van het project), volledige uitvoering, kwaliteitscontroles en afmeldingen voor de Energie-Index.

Projectoverstijgend werken in de keten

Aangezien we via ketensamenwerking met vertrouwde en ervaren partners te maken hebben, kunnen we als ketenteam projectoverstijgend werken. 

Hierdoor ontstaat er een steeds groter onderling vertrouwen en leren we voortdurend van elkaar. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen en we hoeven het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Zo kunnen we de kwaliteit en de kosten beter beheersen.

Om dit te borgen houden we vooraf een kick-off met alle ketenpartners, waarbij alle neuzen dezelfde kant op worden gezet. Tijdens en na de uitvoering van complexen houden we korte meetings voor een continue evaluatie- en bijsturingsproces. Belangrijk hierbij is om niet terug te vallen in ‘oude gewoontes’. Deze meetings houden we op verschillende niveaus, zowel met de medewerkers op de werkvloer als op het projectbureau. Ook stellen we een stuurgroep samen om op hoofdlijnen de doelstellingen te bewaken of bij te stellen: volledig afgestemd op de veranderende maatschappij en gewijzigde wet- en regelgeving in de toekomst.

Bouwkundig onderhoud monumentaal pand 's-Hertogenbosch

Samen met Theo van Hove, projectleider Rijksvastgoedbedrijf, heeft Van Son een plan van aanpak uitgewerkt voor bouwkundig en planmatig onderhoud aan diverse gebouwen van het Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) in 's-Hertogenbosch.

Naast werkzaamheden aan het geveltimmerwerk, zoals duurzaam houtrotherstel en buitenschilderwerk, zijn er ook werkzaamheden aan daken, gevels, dakkapelbekledingen, bliksemafleiding en dilatatievoegen uitgevoerd. Samen met betrouwbare ketenpartners.

Op het complex zijn prestatieafspraken gemaakt die wij tussentijds gaan monitoren.

Kijk voor meer informatie over dit project bij onze referentieprojecten.
 

Flexibele teams

Afhankelijk van de omvang van een project, type werkzaamheden, huurders en het programma van eisen van de opdrachtgever, stellen wij per project ons team samen. Van het ontwikkelen van een complexvisie tot het uitwerken van een projectplan, uitvoering, oplevering en nazorg:  wij zijn u graag van dienst.

Naast het samenstellen van het 'interne' team, wordt ook zorgvuldig nagedacht welke 'externe' ketenpartners wij het beste bij een specifiek project kunnen betrekken.

Bedrijfscultuur is hierin erg belangrijk om het geheel te kunnen doen slagen. Na jarenlange samenwerkingsverbanden met diverse partners hebben wij hierin veel ervaring opgedaan.

Binnen het budget 

 • Theo van Hove
  Projectleider Rijksvastgoedbedrijf

  “Binnen Defensie is het idee genesteld dat we zo veel mogelijk
  kennis over vastgoedbeheer en exploitatie zelf in huis
  moeten hebben. Ik zie het juist als onze grootste uitdaging
  om ook de kennis van deskundigen uit de markt te gebruiken
  om te ontdekken waar precies de risico’s liggen.
   
  Door samenwerking te zoeken met betrouwbare partners, is
  het niet langer de laagste prijs die bepalend is voor de
  uitvoering, maar de langetermijnbeheersbaarheid van de
  onderhoud- en exploitatiekosten. Ik kan het makkelijk
  concreet maken: de duurzaamheid van de verflaag wordt niet bepaald door een prachtige toplaag, maar door wat eronder zit. Dat is iets wat opdrachtgevers ernstig onderschatten. Van Son snapt het.”

 • Erik van den Einden

  “Het komt zelden voor dat een aanbesteding het kwaliteitsniveau oplevert zoals bij het werk in Vught. Om zover te komen hebben de ketenpartners wel alle kennis uit de kast moeten halen. Het eindresultaat is afhankelijk van de bereidheid van alle partners om over elkaars schouders mee te kijken. De een kan niet zonder de
  ander, blijkt eens te meer.”