Resultaatgericht samenwerken met Property Plan

Het resultaatgericht onderhouden van complexen vergt een andere aanpak dan inspanningsgericht onderhouden. Door de grote verantwoordelijkheid die wij als onderhoudsbedrijf naar ons toe trekken, is het belangrijk om dit volgens een gestructureerde werkwijze te doen. Deze werkwijze hebben wij opgebouwd door twintig jaar kennis en ervaring op dit vlak. Hieruit is ons 4 stappenplan voortgekomen, wat inmiddels geautomatiseerd is tot een online softwaretool: Property Plan.

Geplande zekerheid op uw complex

Door RGS een besparing van gemiddeld 20% op uw onderhoudsbegroting

Momenteel hebben wij ruim 6000 woningen in beheer, verdeeld over bijna 200 complexen. Van deze complexen nemen we het technisch beheer uit handen van diverse woningcorporaties, scholengroepen, zorginstellingen en Verenigingen van Eigenaren.

Door onze ruime ervaring op het gebied van resultaatgericht samenwerken, maken wij het mogelijk om gemiddeld 20% te besparen op uw onderhoudsbegroting.

Het technisch beheer uit handen nemen gaat bij ons veel verder dan alleen het schilderwerk. Zo nemen wij indien gewenst de verantwoordelijkheid over de complete buitenschil. Dan combineren we onderhoud en renovatie, inclusief de energetische verbetermaatregelen die nodig zijn om een bepaalde Energie-Index (EI) te halen. Ieder complex wordt afzonderlijk bekeken en is maatwerk.

Slimme oplossingen en financieel voordeel door het vierstappenplan

Een goede vertrouwensbasis, de juiste technische kennis samenbrengen en een doordachte afweging van verschillende onderhoudsscenario's; dat zijn de belangrijkste succesfactoren op weg naar resultaatgericht samenwerken.

Van Son zet met deze beproefde RGS-methodiek de stap van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. "Onderhouden met zekerheid, noemen we dat", verduidelijkt bedrijfsleider Dennis van Rooij. "Dit uitgangspunt hebben we vertaald naar onze vier zekerheden op beleidsmatig, financieel, technisch en organisatorisch niveau. Door ons beheersysteem en ons bedrijfsproces via deze vier stappen te optimaliseren, komen we tot slimme oplossingen en zijn onze klanten zoals woningcorporaties, zorginstellingen en scholen op lange termijn een stuk goedkoper uit."

test . gaat dit beter?

Woonlinie ondertekent acht meerjaren-onderhoudsovereenkomsten

 • Roland van Ginderen
  Projectleider Woonlinie

  'Kennis gekoppeld aan vakmanschap'

  "Woonlinie heeft het totaaloverzicht als het gaat om bewoners, onze woningvoorraad en de onderhoudshistorie ervan. Van Son heeft weer de juiste kennis en het vakmanschap in huis om het onderhoud te waarborgen en de kwaliteit te garanderen. Even een likje verf erover en klaar? Vergeet het maar!"

 • Ad Hooijmans
  Projectopzichter Woonlinie

  'Oog voor onze bewoners'

  "Naast de kwaliteit van het geleverde werk, ervaren we nog een belangrijk voordeel van het samenwerken met een vast team. De bewoners weten namelijk wie ze over de vloer krijgen én dat er goed werk geleverd wordt. Klanttevredenheid is voor Woonlinie erg belangrijk. De communicatie naar bewoners verloopt met Van Son altijd correct en afspraken worden altijd nagekomen."

 • Thijs Voncken
  Teamleider Vastgoed

  'Efficiënter in de keten'

  "Wij werken samen met veel verschillende bedrijven. Volgens ons kan dat in de keten met schilders, verfproducenten en andere aannemers veel efficiënter worden ingericht. Door op deze wijze anders tegen onderhoud aan te kijken en direct in te spelen op technische ontwikkelingen, willen én kunnen we op termijn doorgroeien naar een onderhoudscyclus van tien jaar."

'65 monumentale woningen in Heusden als eerste RGS-project voor Woonveste'

In 2000 hebben wij samen met Woonveste voor 65 monumentale woningen een RGS-plan opgezet. Deze woningen waren onderverdeeld in drie complexen met een zeer uiteenlopende conditie en detailleringen. Om de onderhoudsuitgaven te verdelen, hebben wij verspreid over meerdere cycli de ondergrond duurzaam hersteld en complexmatig HR++ beglazing geplaatst. Alles met behoud van detailleringen, in overleg met de monumentencommissie. Daarnaast realiseerden we een onderhoudscyclus van acht jaar, en staan de woningen ingepland voor vervolgonderhoud.

RGS-overeenkomst VvE Metropolis 's-Hertogenbosch

Door RGS weet de VvE vooraf wat de uitgaven voor de komende 25 jaar zijn.

In 2006 hebben wij voor VvE Metropolis in 's-Hertogenbosch een meerjarenonderhoudsplanning opgezet om het onderhoud voor de komende 25 jaar in kaart te krijgen. Uitgangspunten waren:
 
- risico's minimaliseren;
- financieel beheersbaar, geen onverwachte kosten;
- onderhoudskosten inzichtelijk voor de komende 25 jaar.

Inmiddels hebben we de vierde vervolgcyclus uitgevoerd en voldoen we ruimschoots aan de verwachtingen die aan de voorkant zijn geschept.

'Resultaatgericht schilderwerk op alle complexen van WonenBreburg'

Samen met zes collega-onderhoudsbedrijven pakken wij sinds 2016 al het planmatig onderhoud voor WonenBreburg resultaatgericht op. Wat opvalt in deze vorm van samenwerken, is dat er veel kennis gedeeld wordt tussen de bedrijven, waardoor RGS met grote stappen op een steeds hoger niveau wordt weggezet. Kennis delen = vermenigvuldigen!