Trots op PSO trede 2

Van Son geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen ons bedrijf. Met trots delen wij mede dat wij in het bezit zijn van trede 2 van het PSO-certificaat.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar.

Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Van Son op een kwalitatief goede wijze bezig is met social return en bereikt daarmee Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Van Son vindt sociaal ondernemen niet meer dan normaal. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij ons mee op de werkvloer. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden om duurzaam te kunnen integreren. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.

Wilt u meer informatie over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.