Effectief samenwerken

Effectieve samenwerking in de keten leidt tot betere kwaliteit van onze eindproducten.

 

Alle neuzen dezelfde kant op

Effectieve samenwerking in de keten leidt tot betere kwaliteit van onze eindproducten. Dat wil zeggen uitdaging tot innovatie, veiliger werken, beter kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de markt en minder verspilling. Dit is van doorslaggevend belang om, samen met onze ketenpartners, de gewenste resultaten als één team te behalen.

Van Son ontzorgt de vastgoedbeheerder. Wij leveren de toegevoegde waarde van planvorming tot realisatie, monitoring en beheer.

Wij stellen projectteams samen aan de hand van verschillende factoren. Denk hierbij aan de omvang van een project, het type werkzaamheden, bewoners en het programma van eisen van onze opdrachtgever.

De samenstelling tussen de eigen projectteams en ketenpartners worden project specifiek afgestemd. Op deze manier werken wij project overstijgend met gezamenlijke ambitie, onderling vertrouwen en een overeenkomst in bedrijfscultuur. Hier zijn kwaliteit en kostenbeheersing voor ons logische gevolgen van.

Als ketenpartner blijf je van elkaar leren. Om het gezamenlijke doel scherp in het vizier te hebben, wordt er bij aanvang van het project een kick-off met alle ketenpartners gehouden. Tijdens uitvoering wordt er onderling geëvalueerd en bijgestuurd. Dit gebeurt van vaklieden op het project zelf tot projectcoördinatoren op het projectbureau. Van de ontwikkeling van een complexvisie tot het uitwerken van een projectplan met uitvoering, oplevering en nazorg: wij zijn u bij Van Son graag van dienst.

Samen verhogen wij de efficiëntie

Van Son streeft altijd naar de meest effectieve werkwijze, en dat doen we samen. Door een efficiënt ingericht bouwproces streven we naar doeltreffendheid op de bouwplaats.

Bovendien versterken we de kwaliteit en klanttevredenheid door wekelijkse PTO’s te organiseren. Deze projectteamoverleggen rouleren binnen teams, waarbij we gezamenlijk lopende zaken evalueren. Hierbij krijgt iedereen de kans om zijn inbreng te leveren, inclusief nieuwe projecten die op stapel staan.

Onze medewerkers en ketenpartners kunnen rekenen op financieel voordeel. Onder ketenpartners verstaan we niet alleen uitvoerende bedrijven, maar ook vastgoedbezitters. Wij streven ernaar om de doorlooptijd van projecten te verkorten, waardoor we overlast en tevredenheid onder bewoners maximaliseren. Altijd met oog op duurzaamheid, want efficiëntie gaat hand in hand met een verantwoord gebruik van middelen.

Ketenpartners
0

 

In ’t Sonnetje: De ketenpartner

Waar wij dan ook staan in ons RGS-proces, alles aan het onderhouden of verduurzaamde vastgoed moet kloppen. Wij gaan voor het beste eindresultaat voor de afgesproken kwaliteit. De weg daar naartoe is minstens zo belangrijk. Lees hieronder het verhaal van Gijs Sanders, adviseur duurzaamheid bij Van Son.

Gijs, adviseur duurzaamheid bij Van Son, speelt een essentiële rol in het adviseren van zowel het bedrijf als opdrachtgevers over duurzaamheidskwesties. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsbeleid. Daarnaast onderhoudt hij nauwe relaties met belanghebbenden en zorgt hij voor het rapporteren van duurzaamheidsprestaties. Ook bezoekt hij regelmatig beurzen om zijn, en daarmee onze, kennis over duurzaamheid te vergroten.

Gijs, sinds wanneer werk jij bij Van Son?

In september 2020 ben ik begonnen bij Van Son met het schrijven van mijn afstudeerscriptie. Nadat ik deze gehaald heb, ben ik blijven plakken en heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen als mens en als professional in de bouwbranche. 

Hoe ervaar jij de ketensamenwerkingen tussen Van Son en ketenpartners?

Het is geweldig om te zien hoe de samenwerking tussen Van Son en onze ketenpartners elk jaar beter wordt. Met onze groeiende omvang komen er ook grotere en ingewikkeldere opdrachten op ons pad. Natuurlijk, dat brengt altijd wat uitdaging met zich mee, maar op dit moment loopt alles goed. We zijn druk bezig om alles zo efficiënt mogelijk te regelen. Dit gaat niet alleen om het soepel laten verlopen van de zakelijke kant van onze projecten, maar ook om het streven naar duurzaamheid. We zijn constant op zoek naar manieren om onze processen te verbeteren, zodat we niet alleen onze doelen halen, maar ook een positieve impact hebben op het milieu.

Welke waarden vind jij belangrijk binnen het ketenpartnerschap?

De belangrijkste waarden zijn: eerlijkheid en transparantie tussen de ketenpartners, we zijn er om samen verder te komen en niet om als aannemer te werken. We zijn samen verantwoordelijk voor zowel de positieve als minder positieve kanten.