Effectief samenwerken

Effectieve samenwerking in de keten leidt tot betere kwaliteit van onze eindproducten.

 

Alle neuzen dezelfde kant op

Effectieve samenwerking in de keten leidt tot betere kwaliteit van onze eindproducten. Dat wil zeggen uitdaging tot innovatie, veiliger werken, beter kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de markt en minder verspilling. Dit is van doorslaggevend belang om, samen met onze ketenpartners, de gewenste resultaten als één team te behalen.

Van Son ontzorgt de vastgoedbeheerder. Wij leveren de toegevoegde waarde van planvorming tot realisatie, monitoring en beheer.

Wij stellen projectteams samen aan de hand van verschillende factoren. Denk hierbij aan de omvang van een project, het type werkzaamheden, bewoners en het programma van eisen van onze opdrachtgever.

De samenstelling tussen de eigen projectteams en ketenpartners worden project specifiek afgestemd. Op deze manier werken wij project overstijgend met gezamenlijke ambitie, onderling vertrouwen en een overeenkomst in bedrijfscultuur. Hier zijn kwaliteit en kostenbeheersing voor ons logische gevolgen van.

Als ketenpartner blijf je van elkaar leren. Om het gezamenlijke doel scherp in het vizier te hebben, wordt er bij aanvang van het project een kick-off met alle ketenpartners gehouden. Tijdens uitvoering wordt er onderling geëvalueerd en bijgestuurd. Dit gebeurt van vaklieden op het project zelf tot projectcoördinatoren op het projectbureau. Van de ontwikkeling van een complexvisie tot het uitwerken van een projectplan met uitvoering, oplevering en nazorg: wij zijn u bij Van Son graag van dienst.

Samen verhogen wij de efficiëntie

Van Son is altijd op zoek naar de meest efficiënte manier van werken. Dit doen wij samen. Met een efficiënt ingericht bouwproces wordt er op de bouwplaats doeltreffender gewerkt. 

Daarnaast optimaliseren wij de kwaliteit en klanttevredenheid door wekelijks een PTO te houden. Dit projectteamoverleg rouleert in teams om samen de lopende zaken te evalueren. Hierin is iedereen vrij om zijn ‘zegje’ te doen en er komen projecten die nog moeten worden opgestart aan bod.

Onze medewerkers en ketenpartners kunnen rekenen op financieel voordeel. Onder ketenpartners verstaan wij hier niet alleen uitvoerende bedrijven, maar ook vastgoedbezitters. Onze doelstelling is hierbij de doorlooptijd van het project te verkorten om overlast en ontevredenheid onder bewoners te minimaliseren.

Ketenpartners
0

 

Sonzeker: De ketenpartner

Waar wij dan ook staan in ons RGS-proces, alles aan het onderhouden of verduurzaamde vastgoed moet kloppen. Wij gaan voor het beste eindresultaat voor de afgesproken kwaliteit. De weg daar naartoe is minstens zo belangrijk. Lees hieronder het verhaal van Gijs Sanders, projectcoördinator bij Van Son.

Gijs werkt bij Van Son als projectcoördinator. Hij is verantwoordelijk voor quickscans, conditiemetingen, 100% inventarisaties en calculaties. Verder is Gijs bezig met installatie- en verduurzamingstrajecten.

Gijs, sinds wanneer werk jij bij Van Son?

In september 2020 ben ik begonnen bij Van Son met het schrijven van mijn afstudeerscriptie. Nadat ik deze gehaald heb, ben ik blijven plakken en heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen als mens en als professional in de bouwbranche. 

Hoe ervaar jij de ketensamenwerkingen tussen Van Son en ketenpartners?

De samenwerking tussen de ketenpartners en Van Son gaat ieder jaar beter. Omdat het bedrijf steeds groter wordt, worden ook de opdrachten en de uitvragen steeds groter en complexer. Dit heeft altijd een leercurve, maar op dit moment loopt alles soepel en zijn we bezig om alles zo efficiënt mogelijk in te richten. 

Welke waarden vind jij belangrijk binnen het ketenpartnerschap?

De belangrijkste waarden zijn: eerlijkheid en transparantie tussen de ketenpartners, we zijn er om samen verder te komen en niet om als aannemer te werken. We zijn samen verantwoordelijk voor zowel de positieve als minder positieve kanten.