Betaalbaarheid

Een zo hoog mogelijk wooncomfort tegen de laagst mogelijke kosten.

TCO omlaag, levensduur omhoog

Voor Van Son is betaalbaarheid: “De mate waarin met zo min mogelijk middelen een zo hoog mogelijk wooncomfort kan worden geboden, tegen de laagst mogelijke kosten.” Dat is betaalbaarheid voor Van Son. Hierbij kijken wij door de ogen van de vastgoedbeheerder naar de betaalbaarheid van energielasten, onderhoud en vastgoed.

Van Son levert een bijdrage aan betaalbare onderhoudskosten van vastgoed afgewogen tegen de gestelde energetische, functionele en esthetische eisen. Door de lange termijn visie, van 25 tot 30 jaar, verlagen wij de total cost of ownership (TCO) en rekken wij de levensduur van toegepaste materialen op.


Het gehele traject

In het voortraject worden technische en sociale onderzoeken vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met energetische, functionele en esthetische eisen.

Tijdens uitvoering is er sprake van een gestructureerd proces waarin kwaliteit wordt gewaarborgd.

De fase na uitvoering staat in het teken van monitoring van het degradatieproces. Hier wordt getoetst op de energetische, functionele en esthetische eisen.

Woningen in beheer
0


Sonzeker met: De projectcoördinator

Waar wij dan ook staan in ons RGS-proces, alles aan het onderhouden of verduurzaamde vastgoed moet kloppen. Wij gaan voor het beste eindresultaat voor de afgesproken kwaliteit. De weg daar naartoe is minstens zo belangrijk. Lees hieronder het verhaal van Jordy Mathijsen, projectcoördinator in het voortraject bij Van Son.

Jordy werkt bij Van Son als projectcoördinator in het voortraject. Hij zorgt voor de juiste offertes, zet begrotingen op en koppelt projecten aan de juiste ketenpartners voordat wij beginnen aan onze werkzaamheden.

Jordy, hoe lang werk je bij Van Son?

Ik ben inmiddels bijna vier jaar werkzaam bij van Son. Ik ben in april 2019 begonnen als junior, zonder enige ervaring. Van Son heeft mij de kans gegeven mezelf te ontwikkelen tot waar ik nu sta.

Wat vind je het leukst aan het voortraject en wat houdt dit kort in?

Het afstemmen van het ideale scenario op een cluster. Zorgen dat de klant, vaak een woningcorporatie, zich totaal ontzorgd voelt in het opzetten van een onderhoudsbegroting van de buitengevel. 

Waar denk jij aan bij betaalbaarheid? 

Zorgen dat de TCO op een cluster zo laag mogelijk blijft. Vroeger werd altijd alleen naar de aanvangsbeurt gekeken bij een cluster. Door een woningcorporatie inzicht te geven in de uitgaven voor een langere periode (vaak 25 tot 30 jaar), zie je vaak dat ze niet schrikken om in de aanvangsbeurt een grotere investering te doen. Dit kan uiteindelijk leiden tot minder onderhoudskosten over een periode van 30 jaar. 

Op welke elementen let jij extra om betaalbaarheid te waarborgen en toch de afgesproken kwaliteit te kunnen halen?

Behoud van bestaande kozijnen. Kozijnen worden vaak over een periode van 40 jaar compleet afgeschreven door de woningcorporatie. Deze worden dan in de begroting vaak opgenomen om te vervangen. Het goed onderhouden en ervoor kunnen zorgen dat deze kozijnen weer langer dan 30 jaar meekunnen, zorgt voor een flink stukje kostenbesparing voor de klant.