Specialisatie

Wij zijn gespecialiseerd in projectmatig werken in bewoonde staat voor professionele opdrachtgevers. Door onze jarenlange ervaring met onderhoud in bewoonde staat, hebben wij op dit gebied veel praktijkkennis en ervaring in huis. Met name gericht op resultaatgericht vastgoedonderhoud. Het voordeel hiervan is een gecontroleerde uitvoering van elk project, zonder verrassingen voor bewoner en opdrachtgever.

Stabiele marktpositie

Door open en transparant te zijn naar zowel onze opdrachtgevers, leveranciers als medewerkers, onderstrepen wij onze langetermijnvisie. Wij vinden vertrouwen opbouwen en behouden belangrijk. We bereiken dit door een open communicatie: vanaf het eerste contact en tijdens alle fases van de projectaanpak. Continuïteit in de relatie met alle stakeholders staat voorop. Deze continuïteit weerspiegelt zich ook in een vaste groep van opdrachtgevers, waarvoor wij jaarlijks circa 95% in bouwteam, ketensamenwerking of RGS uitvoeren. Hierdoor hebben wij een stabiele marktpositie opgebouwd, gebaseerd op samenwerking met de klant.

Hoe kunnen we het samen beter doen?

'Dezelfde kwaliteit leveren tegen minder kosten, of een hogere kwaliteit leveren tegen dezelfde kosten'

Van Son is altijd op zoek naar efficiëntie. Dit bereiken we door alle medewerkers te betrekken bij het uitvoeren van een project. Op vrijdagmiddag komen er standaard één of twee projectteams naar kantoor om samen de lopende zaken te bespreken en te evalueren. Iedereen kan hierin zijn 'zegje' doen. Dit draagt bij aan de optimalisatie van processen. Ook nieuwe projecten die worden opgestart komen uitgebreid aan bod. Als het gaat om het maken van bepaalde keuzes, is het bij RGS-projecten belangrijk dat alle medewerkers daarvan op de hoogte zijn.

 • Woonlinie
  Roland van Ginderen, werkvoorbereider

  'Van Son denkt mee met de opdrachtgever'

  "Een toeleverancier die met ideeën komt om kosten naar beneden te brengen; waren er daar maar meer van. Samen met Van Son gaan we in 2017 onderzoeken wat de voordelen zijn van een wijkgerichte in plaats van een complexgerichte aanpak. De voordelen worden zowel financieel, als voor de bewoners, Woonlinie en Van Son in kaart gebracht."

Kernwaarden

Van Son staat voor een duurzame dienstverlening op het gebied van projectmatig onderhoud. Dat doen we vanuit de volgende kernwaarden:

 • Klantgerichtheid
 • Competenties
 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Open communicatie

Visie en missie

Wij hebben als organisatie een visie gericht op de lange termijn, waarbij wij insteken op verdiepen (optimalisatie) in plaats van verbreden (groei). We steken hierbij vooral in op het optimaliseren van alle processen. Kenmerkend voor onze organisatie is de bedrijfscultuur, waarbij werken met plezier bovenaan staat.

Onze missie bestaat uit het leveren van een bijdrage aan het technisch en financieel beheersbaar maken van het onderhoud aan onroerend goed.

Financieel beleid

Wij investeren als organisatie vooral in de diepte (optimalisatie) en niet in de groei. We houden er een gezonde bedrijfsvoering op na. Zo waarborgen we continuïteit voor al onze stakeholders. We maken geen gebruik van vreemd vermogen.

Indien gewenst kunnen wij u onze jaarrekening doorsturen, of opvragen bij de KvK.