Aardrijk

In opdracht van woningcorporatie Alwel hebben wij RGS onderhoudswerkzaamheden aan complex Aardrijk te Breda uitgevoerd. Aardrijk is een woonvorm in de wijk Gageldonk in de Haagse Beemden te Breda. Het betreft 52 appartementen en zes algemene ruimtes, verbonden door serres grenzend aan de gemeenschappelijke binnentuin. Wonen op Aardrijk betekent wonen binnen de vereniging. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat iedere bewoner deelneemt aan een of meerdere werkgroepen binnen de vereniging.

Alwel is de buurtcorporatie in gemeenten Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Zowel Van Son als Alwel staan dichtbij bewoners. De ambitie van Alwel is om voldoende betaalbare, duurzame en goede huizen aan te kunnen bieden aan huurders.

Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben de bewoners van Aardrijk middels meeste stemmen gelden de kleurkeuze voor de draaiende delen en betonnen onderdelen kunnen kiezen. Daarnaast hebben alle bewoners een bewonersinformatieboekje ontvangen waar al onze werkzaamheden en contactpersonen in genoemd stonden.

Samen met onze ketenpartners voerden wij de werkzaamheden uit. Hierdoor is ieders specialisme benut.
Bodima heeft de dilataties op de galerijen en balkons hersteld. Daarnaast zijn de brugvoegen van de galerijen hersteld en is er een galerijcoating aangebracht. Van de Sanden heeft de glazen pui van de serre, de hekwerken, balkons en gevels gereinigd.

Zelf hebben wij het schilderwerk op de houten onderdelen, metalen hekwerken en betonnen plafonds en constructies uitgevoerd. Daarnaast hebben wij klepramen met roosters geplaatst, de betonschades, dilataties, brugvoegen en eventuele houtaantastingen hersteld.

Na onze werkzaamheden hebben wij samen met de bewoners de appartementen opgeleverd in Property Plan.