Energie-efficiënt met nieuwe kozijnen, ramen en deuren

In opdracht van woningcorporatie Tiwos heeft Van Son onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan woningen in Tilburg. We begonnen in 2023 met een 100% opname, waar we al het enkelglas hebben ingemeten om de juiste maten te kunnen bestellen voor het vervangen ervan. In 2024 startte het project.

Teamleider Rienie maakte een afspraak met de bewoners door middel van een afspraakkaart, die enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden werd afgegeven. Bewoners werden verzocht thuis te zijn voor de gemaakte afspraak. Er werden steigers geplaatst aan de voorgevels van de woningen. De plaatsing werd zorgvuldig gepland, en bewoners werden tijdig geïnformeerd over wanneer de steigers bij hun woning zouden worden geplaatst.

Onderhoudswerkzaamheden aan Kozijnen, Ramen en Deuren

  • Vervanging van enkelglas door HR++ isolatieglas: Indien aanwezig werd enkelglas vervangen door energie-efficiënt HR++ isolatieglas.
  • Duurzaam herstel van houtaantastingen: Eventueel geconstateerde houtaantastingen werden duurzaam hersteld.
  • Herstel van klemmende ramen en deuren: Ramen en deuren die klemden werden hersteld.
  • Schilderwerk aan de buitenzijde: Het schilderwerk aan de buitenzijde van de bestaande houten gevelelementen werd uitgevoerd.
  • Bijwerken van binnen schilderwerk: Indien glas werd vervangen, werd het schilderwerk aan de binnenzijde van de kozijnen bijgewerkt.

Communicatie met Bewoners

  • Voorafgaande brief aan bewoners: Voordat de werkzaamheden begonnen, hebben we bewoners een brief gestuurd waarin we alle uit te voeren werkzaamheden uitlegden en eventuele acties die van hen werden verwacht.

 

We hebben met onze werkzaamheden bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit en energie-efficiëntie van de woningen in Tilburg, in lijn met de doelen van Tiwos.